ឡេលាបមុខពេលថ្ងៃ

(0 Reviews)
Thu 27-Jun-2019 02:06 PM / Other Let's White Cosmetic / 1224

ឡេលាបមុខពេលថ្ងៃ Let's White Sun Screen

$15.00 $30.00
@
 

Product Details
ឡេលាបមុខពេលថ្ងៃ Let's White Sun Screen
-សាច់គ្រីម ដែលមានក្លិនក្រអូបដូចផ្កា ធ្វើអោយស្បែក ទន់ នឹង ភ្លឺ ម៉ត់រលោង 
-ជួយអោយស្បែក​មានសំណើមដូចធម្មជាតិពិតៗ
-ជួយការពារពន្លឺថ្ងៃរហូតដល់ទៅ 99%
-ការពារស្បែកពីកាំរស្មី UVA / UVB 
-ជួយកាត់បន្ថយស្បែកស្រអាប់ និង កន្ទួល 
-សមស្របសម្រាប់ស្បែកដែលប៉ះនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំង
- អាចប៉ះទឹកបាន Waterproof

Let White Cosmetic

#300D, Street 182, Sangkat Teklaork III, Khan Toulkok, Phnom Penh, Cambodia (143.39 mi) Phnom Penh

Let's White Cosmetic is a cosmetic and beauty accessories shop based in Phnom Penh Cambodia. All products exclusive imported from Thailand and organized by the Thai FDA. 

Comments Added Successfully!

Top rated companies